ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูหรือเปล่าค่ะ
 

        

เขียนโดย   คุณ คนนาโบสถ์

วันที่ 13 ก.พ. 2555 เวลา 13.40 น. [ IP : 118.172.151.11 ]  
 

                    องต์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ได้รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2555 เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         จำนวน  1 ฉบับ          
  2. สำเนาใบ ร.บ. หรือประกาศนียบัตร   จำนวน  1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน                           จำนวน  1 ฉบับ
  4. ใบรับรองแพทย์                               จำนวน  1 ฉบับ
  5. รูปถ่าย                                             จำนวน  3 รูป  

เขียนโดย   ชื่อซ้ำกับ ชื่อของเจ้าหน้าที่ กรุณาเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยค่ะ

วันที่ 13 ก.พ. 2555 เวลา 14.40 น. [ IP : 118.172.151.11 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
หรือ
Click
รับเรื่องร้องเรียน