ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
กิจกรรมจิตอาสาในตำบลนาโบสถ์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายสุริยัน ทิพย์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาในตำบลนาโบสถ์ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร ทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อพัฒนาหมู่ เช่น เก็บขยะ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พัฒนาแหล่งน้ำ ตัดต้นไม้ข้างทาง ทำความสะอาดถนนในพื้นที่ตำบลนาโบสถ์ โดยมีเรืออากาศเอกอำนาจ มหันตรัตน์ ปลัดอำเภอ เป็นประธานเปิดพิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 11.11 น. โดย คุณ อารีรัตน์ เครือโป้

ผู้เข้าชม 131 ท่าน

 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
หรือ
Click
รับเรื่องร้องเรียน