หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันและอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโบสถ์ ประจำปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันและอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโบสถ์ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2561 เวลา 09.32 น. โดย คุณ อารีรัตน์ เครือโป้

ผู้เข้าชม 118 ท่าน

 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
หรือ
Click
รับเรื่องร้องเรียน