หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2561 ]โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ถังประปาแชมเปญ) แบบผิวดินขนาดกลางหมู่ที่ 1 บ้านลาดยาว [ 3 ต.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลาโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.ตำบลนาโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.วังน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.วังตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านนาโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]

  (1)     2