กิจกรรมจิตอาสาในตำบลนาโบสถ์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายสุริยัน ทิพย์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาในตำบลนาโบสถ์ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร ทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อพัฒนาหมู่ เช่น เก็บขยะ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พัฒนาแหล่งน้ำ ตัดต้นไม้ข้างทาง ทำความสะอาดถนนในพื้นที่ตำบลนาโบสถ์ โดยมีเรืออากาศเอกอำนาจ มหันตรัตน์ ปลัดอำเภอ เป็นประธานเปิดพิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 11.11 น. โดย คุณ อารีรัตน์ เครือโป้

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 1,734,154 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com