โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันและอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโบสถ์ ประจำปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันและอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโบสถ์ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2561 เวลา 09.32 น. โดย คุณ อารีรัตน์ เครือโป้

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 1,734,157 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com